Znaczenie biocydów w uzdatnianiu wody

Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych występujących w przyrodzie. Jest niezbędna do utrzymania funkcji metabolicznych praktycznie każdego organizmu żywego na naszej planecie i odgrywa bardzo ważną rolę w wielu procesach przemysłowych. W obu przypadkach wykazuje najlepsze właściwości kiedy jest czysta. Do jej uzdatniania, czyli przygotowania do użycia wykorzystuje się różne metody, obejmujące między innymi wykorzystanie substancji zwanych biocydami. Czym one są i jaką rolę pełnią w procesie uzdatniania wody?

Czym są biocydy?

Termin biocydy stanowi połączenie dwóch łacińskich słów: „bio”, oznaczającego życie oraz „cide” od czasownika „caedere”, czyli „zabijać. –Biocydami nazywamy wszelkiego rodzaju substancje chemiczne, pochodzenia naturalnego lub otrzymywane sztucznie, których przeznaczeniem jest eliminowanie organizmów szkodliwych – wyjaśnia specjalista z firmy Global Concepts. Powszechnie utożsamia się je z produktami, które wykazują silne właściwości bakteriobójcze czy antybiotyki.

 Biocydy w uzdatnianiu wody

Woda przeznaczona do użytku – czy to spożycia, czy w procesach produkcyjnych – musi zostać wcześniej oczyszczona z substancji niepożądanych, takich jak drobiny piachu, szlamu, cząsteczek szkodliwych pierwiastków i związków chemicznych (np. metali ciężkich) oraz rozwijających się w nich drobnoustrojów, np. bakterii, grzybów czy glonów. Obecność tych ostatnich w wodzie może mieć bardzo poważne konsekwencje. W przypadku wody pitnej mogą być one przyczyną licznych chorób i dolegliwości, z kolei w wodach wykorzystywanych w celach technologicznych (np. układach chłodzenia) ich namnażanie się może prowadzić do pogorszenia przepływu wody w instalacji,  niszczenia czy nawet procesów korozyjnych instalacji. Właśnie dlatego tak istotne jest dozowanie do układów chłodzenia biocydów, opracowanych specjalnie do zwalczania drobnoustrojów żyjących i rozwijających się w środowisku wodnym. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że biocydy selektywnie, ale mają wpływ na każdy organizm z którym się zetkną. Dlatego bardzo istotne jest dobranie odpowiednich preparatów i dozowanie ich w prawidłowych ilościach. Biocydy przeznaczone do uzdatniania wody o zastosowaniu przemysłowym nie mogą być dozowane do wody pitnej, gdyż grozi to jej skażeniem i poważnymi szkodami zdrowotnymi.

Materiał partnera