przydomowe-oczyszczalnie-sciekow

Przydomowe oczyszczalnie ścieków a zmiana prawa. O czym warto wiedzieć?

Od stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska ws. Warunków (norma EN 12566-3:2005 + A2:2013), wymaganych przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Oznacza to spore zmiany w wymogach, stawianych przydomowym oczyszczalniom ścieków.

Legalna oczyszczalnia, znaczy jaka?

rozporzadzenie-14-15a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to wciąż tylko początek rygorystycznych wymogów. Przykładowo, w każdej oczyszczalni, zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 100.000 RLM, wymagane jest podwyższone usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu). Oczyszczalnia tego typu powinna zatem dysponować odpowiednią technologią reaktorów biologicznych. Nie ma możliwości, by otrzymać taki poziom fosforu w oczyszczonym ścieku w sposób biologiczny. Z tego właśnie powodu powstały pierwsze na rynku oczyszczalnie biologiczno-chemiczne.

Wybierając oczyszczalnię przydomową – nowoczesną i zgodną z przepisami – musimy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki. Konieczne jest, by oczyszczalnia spełniała wymogi normy PN-EN12566-3:2005+A2:2013 (potwierdzone badaniami w notyfikowanym laboratorium) oraz posiadała deklarację własności użytkowych CE, jak w przypadku oczyszczalni oferowanych przez firme EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca k. Łodzi.

Niezależnie od powyższych wskazań, ilość ścieków wprowadzanych do ziemi, w granicach gruntu własnościowego, nie może przekraczać poziomu 5,0 m3 na dobę.

Czym jest kryterium aglomeracji?

W myśl rozporządzenia, jakość ścieków odprowadzanych z każdej przydomowej oczyszczalni, powinna pokrywać się z wytycznymi Ministra Środowiska, związanymi z wielkością danej aglomeracji (poza aglomeracją, przepisy w ogólnym zarysie pozostały niezmienione). Zgodnie z prawem wodnym, aglomeracja jest tu rozumiana jako obszar, na którym zaludnienie bądź działalność gospodarcza są dostatecznie skoncentrowane – tak, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Czym jest wspomniana w ustawie jednostka RLM?

Jednym z kryteriów oceny wielkości aglomeracji jest wskaźnik RLM, czyli tzw. Równoważnej Liczby Mieszkańców. Oznacza on ilość zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu, usług oraz wszelkich innych, wytworzonych przez statystycznego mieszkańca w ciągu doby. Wskaźnik ten może się wahać od poniżej 2.000 do ponad 100.000. Od jego wielkości zależą najwyższe, dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 3 rozporządzenia.

Wybierając oczyszczalnię warto także zwrócić uwagę na 3 elementy, które znajdą Państwo pod linkiem: http://oczyszczalnia.net/drogi-kliencie/.

Materiał partnera