rusztowanie

Podstawowe typy rusztowań

Zarówno przepisy dotyczące rusztowań, jak i praktyka ich stosowania, wprowadzają kilka rozróżnień na typy i rodzaje tych konstrukcji. Klasyfikacje te budowane są w oparciu o odmienne sposoby użytkowania rusztowań, ich konstrukcji, stosowanych materiałów oraz rodzaju kotwienia.

Rusztowania nieruchome i jezdne

W zależności od planowanego sposobu wykorzystywania rusztowania, możemy sięgnąć po rusztowania nieruchome lub jezdne – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Euro Rusztowania. Rusztowania nieruchome wykorzystywane są głównie w budownictwie, gdzie czas pracy przy danej budowli wynosi nawet kilka tygodni, w związku z czym nie wymaga się częstego przesuwania rusztowania.

Natomiast rusztowania jezdne, czyli ruchome, służą przede wszystkim podczas prac przy szybkiej budowie czasowych konstrukcji, np. scen na potrzeby letnich koncertów i innych wydarzeń na świeżym powietrzu czy w stoczniach.

Podział ze względu na konstrukcję rusztowania

Rozróżnia się 6 podstawowych typów rusztowań ze względu na ich konstrukcje. Są to rusztowania ramowe (szybki i prosty montaż), modułowe, wspornikowe (pomost roboczy oparty na wspornikach połączonych z budowlą), kozłowe (most roboczy wsparty na 2 lub więcej kozłach), stojakowe (rurowo-złączkowe) i specjalne (łączą rozwiązania pozostałych rodzajów rusztowań).

Rusztowania z różnych materiałów

W zależności od potrzeb na danym placu budowy, wykorzystuje się rusztowania z ramą wykonaną z rozmaitych materiałów. Najczęściej mamy do czynienia z rusztowaniami stalowymi, aluminiowymi lub drewnianymi. Możemy też spotkać się z rusztowaniami wykonanymi z innych materiałów, np. z włókna szklanego – mówi specjalista z przedsiębiorstwa Euro Rusztowania.

Sposób kotwienia rusztowania

W zależności od kotwienia, czyli sposobu przenoszenia obciążeń, rozróżnia się rusztowania przyścienne (najczęściej spotykane, rozkłada obciążenie między podłoże i konstrukcję obiektu budowlanego), wolnostojące (nie powiązane z budowlą) i podwieszane (stosowane w miejscach o utrudnionym dostępie, podwieszane do budowli przy użyciu lin i wieszaków).

Materiał partnera