działka budowlana

Nie wiesz, czy na danym gruncie można postawić budynek? Pomożemy Ci!

Budowa jakiegokolwiek obiektu nie jest łatwą kwestią. Nim rozpoczęte zostaną prace, czeka nas załatwienie licznych formalności. Proces ten może trwać całymi miesiącami, przez to zdarza się, że realizacja inwestycji znacznie przeciąga się w czasie. Bardzo ważną kwestią, jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z budową, należy sprawdzić, czy na danym gruncie można postawić budynek.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W sytuacji, kiedy nie wiemy czy na gruncie, na którym planujemy postawić dom, może w ogóle pojawić się jakikolwiek budynek, z pomocą przychodzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania, a także zabudowy terenu. W części graficznej dokumentu określone są miedzy innymi granice obszaru objęte planem, granice administracyjne, linie zabudowy, granice obiektów, wyznaczone strefy ochronne, tereny zamknięte, a także linie rozgraniczające tereny.

Sprawdź, zanim kupisz działkę

Nim zapadanie decyzja o zakupie działki, na której stanąć ma nasz wymarzony dom, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego koniecznie trzeba sprawdzić czy dany teren przeznaczony jest na budowę obiektów mieszkalnych oraz jaki rodzaj budynku można postawić na tym konkretnym terenie (jego rodzaj oraz wymiar). Warto również zwrócić uwagę na to, co w przyszłości pojawić się może na terenie sąsiadującym z naszą działką. Takie informacje również okazać się mogą bardzo przydatnymi. Mogą bowiem mieć wpływ na ostateczną decyzję o nabyciu danego gruntu. Dokument jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego nierzadko może stanowić przeszkodę w realizacji marzenia o własnym domu na konkretnym terenie.

Plan można zmienić?

W sytuacji kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest dla inwestora korzystny, wówczas istnieje możliwość wniesienia uwag. Na wniosek właściciela nieruchomości możliwe jest wprowadzenie zmian do dokumentu. Wszystko to jest jednak procesem długotrwałym, bowiem prawnie nie jest uregulowany termin rozpatrzenia takiego właśnie wniosku.

Grunt odpowiedni do budowy? Zaufaj fachowcom

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest nam przychylny, wówczas można przystąpić do innych działań. Jedne z nich polegać powinny na sprawdzeniu czy wybrany przez nas grunt jest odpowiedni do budowy. Tym jednak zająć się powinni specjaliści w tej dziedzinie. Takie działania prowadzi Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych Andrzej Kadłubowski. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, które w połączeniu z posiadaną wiedzą zatrudnionych specjalistów przekłada się na zadowolenie klientów. Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych Andrzej Kadłubowski oferuje usługi, które wykonywane są na najwyższym poziomie. Kompleksowe usługi geotechniczne świadczone przez firmę obejmują między innymi wykonywanie dokumentacji geotechnicznej pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, a także przeprowadzanie badań stanu zagęszczenia gruntu.

Sprawdziłeś? Rozpocznij prace

Jeżeli działka, którą wybraliśmy pod budowę domu spełnia wszelkie wymagania i nadaje się do określonych celów, wówczas można rozpocząć prace związane z realizacją inwestycji.