Z jakich materiałów wykonuje się przewody wentylacyjne?

Wentylacja to jedna z najważniejszych instalacji wewnętrznych każdego budynku mieszkalnego i dużej ilości obiektów użytkowych. Od jej sprawności zależy nie tylko komfort i zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach, ale również w dużej mierze stan technicznych samego budynku. Najważniejszym elementem instalacji są jej przewody – wykonuje się je z różnego rodzaju tworzyw.

Przewody wentylacyjne – podstawy prawne

Wymogi techniczne co do przewodów wentylacyjnych są ściśle regulowane przez prawo. Jednym z dokumentów opisujących te wymogi jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo stosowane są normy prawne, np. norma PN-83/B-03430/Az3:2000. Przepisy w nich zawarte określają między innymi, że przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych, muszą posiadać określone elementy (np. tzw rewizję, umożliwiającą inspekcję i czyszczenie przewodu), a także muszą zapewniać przepływ powietrza adekwatny do kubatury pomieszczenia.

Z czego wykonuje się przewodu wentylacyjne?

W produkcji przewodów wentylacyjnych wykorzystuje się dwie kategorie materiałów – są to metale oraz tworzywa sztuczne. Dostępny na rynku asortyment z tej branży podzielić możemy:

  • Kanały metalowe – do ich wykonania stosuje się blachę różnego rodzaju: ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, stali szlachetnej lub aluminiowo-cynkową. W zależności od materiału blach taka może mieć grubość od 0,4 do 1,85 mm. Przekrój kanału może mieć kształt okręgu lub prostokąta. Bardzo często kanały metalowe stosowane są w wentylacji mechanicznej.
  • Rury spiro – podobnie jak kanały wykonywane są z blach różnego rodzaju. Ich formowanie polega na spiralnym zwijaniu blaszanej taśmy – stąd ich nazwa. Otrzymany produkt ma przekrój okrągły o średnicy od 63 do nawet 1800mm, stosowane są w systemach wentylacji mechanicznej
  • Kanały elastyczne – wykonywane są z blachy o grubości 0,12, 0,15 oraz 0,18 mm, średnica przekroju wynosi od 80 do 600 mm. Dość powszechnie stosowane, mimo swej wysokiej podatności na zgniecenia oraz inne uszkodzenia, a także brak możliwości ich czyszczenia ze względu na nieregularną powierzchnię. Ich dużym atutem jest niska cena oraz łatwy montaż z możliwością praktycznie dowolnej dostosowania przebiegu kanału do warunków otoczenia. Mogą być również stosowane jako przewody spalinowe

W przypadku kanałów metalowych bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej, zapobiegającej skraplaniu się pary wodnej – wyjaśnia specjalista firmy Spirowent.

  • PVC – popularne tworzywo sztuczne, bardzo powszechnie stosowane w wentylacji domowej. Przewody z PVC wykorzystywane są jako odcinki poziome wentylacji mechaniczne, złącza do okapów kuchennych oraz podłączenie wentylacji toalet i łazienek, oddalonych od głównego pionu wentylacyjnego
Materiał partnera