Etapy uszlachetniania piasku

Piasek to luźna skała osadowa, która składa się przede wszystkim z kwarcu. Gęstość ziaren piasku kwarcowego to około 2,62 g/cm3. Złoża piasku znajdują się na znacznym obszarze Polski, nie tylko w formie wydm i piaszczystych wałów. Przeistoczony w skałę osadową zwięzłą tworzy piaskowiec, który powstaje pod wpływem diagenezy i lityfikacji. Jakie są rodzaje piasku o różnym zastosowaniu i czym właściwie jest piasek uszlachetniony? Jak przebiega proces uszlachetniania piasku?

Zastosowanie piasku i podział

Piasek ma wiele różnych zastosowań, nie tylko w budownictwie, choć kojarzymy go przede wszystkim z zaprawami murarskimi, tynkami i betonem. Z piasku produkowane jest także szkło, może on służyć do piaskowania metalu. Ciekawym zastosowaniem jest wykorzystanie go jako dopełnienie sztucznej trawy na obiektach sportowych. Piaski możemy podzielić na kilka różnych typów. Pierwsza klasyfikacja związana jest ze składem mineralnym. Piaski dzielimy na kwarcowe (są najpowszechniejsze, najczęściej wykorzystywane, ponieważ mają dużą odporność chemiczną dzięki przewadze kwarcu), wulkaniczne (których głównym składnikiem są popioły i pyły wulkaniczne), wapienne, węglanowe i polimineralne (powstają w wyniku wietrzenia innych skał). Kolejny podział związany jest ze składem granulometrycznym, gdzie wyróżniamy piaski grube, średnie, drobne, pylaste i gliniaste (w ramach krajowych, polskich norm) albo grube, średnie i drobne (według standardów europejskich). Ostatni podział jest związany z czynnikiem transportującym i obrabiającym materiał skalny. Rozróżniamy piaski morskie, rzeczne, eoliczne (czyli toczone przez wiatry), polodowcowe, inaczej zwane fluwioglacjalnymi oraz rezydualne, czyli nieprzemieszczone zwietrzeliny piaszczyste skał.

Proces uszlachetniania piasków

Piaskiem uszlachetnionym nazywamy materiał, który po wydobyciu jest płukany z wszelkich zanieczyszczeń, suszony, a następnie sortowany według swoich właściwości. Piasek suszony ma szereg zastosowań – dowiadujemy się w firmie Anmar z Inowrocławia. Mogą służyć do piaskowania stali i granitów, do produkcji wylewek, zapraw i tynków budowlanych. Piasek uszlachetniony stosowany jest również w przemyśle odlewniczym oraz do piasecznic w lokomotywach. Piasecznica to urządzenie, które podaje piasek pod koła napędowe, by zapobiec ich poślizgowi, przede wszystkim w czasie ruszania i hamowania. Urządzenie to jest używane w czasie panujących niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdy szyny mogą być oszronione lub występuje gołoledź. Uszlachetniony piasek suszony znajduje również zastosowanie w autobusach szynowych i elektrowozach. Tak jak zostało wspomniane, piasek suszony służy również do uzupełniania sztucznej trawy w obiektach sportowych, przede wszystkim na boiskach i na kortach tenisowych. To również doskonały wypełniacz szczelin przy układaniu kostki brukowej i płyt chodnikowych.

Materiał partnera