Ekspertyza budowlana. Czym jest? Co powinna zawierać?

Ekspertyza budowlana to opracowanie określające aktualny stan techniczny obiektu oraz przyczyny występowania ewentualnych nieprawidłowości konstrukcyjnych. Za wykonanie ekspertyzy odpowiada wykwalifikowany rzeczoznawca budowlany.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza?

O przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej występujemy w kilku przypadkach – np. wtedy, gdy planujemy zakup nieruchomości i chcemy być pewni co do jej stanu technicznego, bądź w sytuacji dostrzeżenia problemów konstrukcyjnych w budynku już zamieszkanym (częste w przypadku starej zabudowy). Ekspertyzy mogą też dotyczyć etapu realizacji inwestycji lub robót budowlanych. ,,Niekiedy ekspertyza jest wręcz wymogiem, regulowanym przez prawo budowlane. Ma to miejsce w sytuacji planowania modernizacji budynku i zmiany sposobu jego użytkowania” – dodaje Jan Pawłowski, rzeczoznawca majątkowy firmy J.P. Praxis z Warszawy.

Ekspertyza a opinia techniczna

Ekspertyza techniczna bywa mylona z opinią techniczną. W praktyce, ekspertyza to opracowanie rozszerzone, stanowiące analizę przyczynowo-skutkową stanu bądź zdarzenia technicznego budynku. Sporządzenie ekspertyzy wymaga sporego zaangażowania merytorycznego ze strony rzeczoznawcy, a także oparcia na elementach obiektywnych – np. wykonaniu stosownych badań materiałów, pomiarów ugięć i przemieszczeń konstrukcji oraz innych niezbędnych wyliczeń, w zakresie wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów itd. Dzięki temu, diagnoza dotycząca stanu technicznego budynku jest w pełni obiektywna, szczegółowa i precyzyjna.

Elementy składowe ekspertyzy

Ekspertyza, wykonana według reguł warsztatowych, powinna składać się z kilku nieodłącznych elementów. Należą do nich: szczegółowy opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć, opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych (z uwzględnieniem wszelkich wymiarów i materiałów budowlanych, sposobu posadowienia fundamentów itd.), a także opis dokonanych odkrywek i badań.

W załączeniu do w/w treści, rzeczoznawca umieszcza stosowną dokumentację rysunkową i techniczną oraz wyliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych (szczególnie fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek). Całość ekspertyzy wieńczą wnioski z oględzin i badań, zawierające ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub przebudowy. Wyszczególnione są także uszkodzenia badanych elementów (pęknięcia, rysy, zawilgocenia, zagrzybienia itd.) oraz zalecenia, dotyczące ich naprawy.

Zaufaj fachowcowi

Pamiętaj! Do przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy budowlanej nie wystarczy inżynier lub technik wykonujący opinie techniczne. Niezbędna okaże się pomoc doświadczonego i wykwalifikowanego rzeczoznawcy budowlanego. Tylko taka osoba stanie na wysokości zadania, a jej prace zostaną wykonane zgodnie z przyjętymi standardami, gwarantując nieomylność pomiarów i trafność postawionej diagnozy.

Materiał partnera