Dobra umowa sprzedaży energii elektrycznej

Zmiana sprzedawcy energii ma na celu zmobilizować rynek energii. Sprzedawcy oferują swoje usługi po niższych cenach, co sprzyja konkurencji a więc i podnoszeniu jakości świadczonych usług. Okazuje się, że Polacy równie często szukają w sieci danych dotyczących zmiany sprzedawcy energii, co sposobów na wypowiedzenie nieatrakcyjnej umowy. Jak umowa do dobra umowa? Warto wiedzieć, jakich warunków unikać.

Cena energii elektrycznej

Chociaż w tym roku ceny energii nie poszły w górę, to odczuliśmy podwyżkę opłat dystrybucyjnych. Jak szacowało URE, odbiorcy domowi płacą teraz więcej za dostawę energii o jakieś 4-6 procent. Chociaż sprzedawcy nie podwyższyli cen energii, a nawet zaproponowali obniżki, to nie zobaczmy tego na rachunku. Na fakturze widać, bowiem stawki sprzedażowe, które zaakceptowaliśmy w umowie. Dopóki nie zmienimy cennika obniżek nie będzie. Ostatecznie cena kWh, to odzwierciedlenie wielu elementów składowych, takich jak:

 1. Pokrycie koszt zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę i jego marża,
 2. Podatek VAT,
 3. Akcyza,
 4. Podatki i inne opłaty np. zakup certyfikatów,
 5. Opłaty za dystrybucję, w skład, których wchodzą:
  • Stawki opłaty jakościowej,
  • Składnik zmienny i stały stawki sieciowej,
  • Opłaty przejściowej,
 6. Opłaty abonamentowe.

Opłata handlowa pobierana przez sprzedawcę, nie wpływa na wysokość ceny kWh, ale  z pewnością na wysokość rachunku za prąd.

Jeśli w naszej umowie nie znajduje się zapis o utrzymaniu cennika na stałym poziomie cen (gwarancja ceny), to sprzedawca może wprowadzić podwyżkę. Wcześniej musi jednak nas o tym powiadomić pisemnie. Niewyrażenie zgody na podwyżkę może skutkować odstąpieniem od umowy, w tym wypadku odbiorca nie musi opłacać kar umownych, bowiem odstąpienie wynika ze zmiany wcześniejszych warunków umowy.

Warto, więc wybrać umowę z gwarancją ceny. Mamy pewność, że podwyżki cen energii nas nie dosięgną. Unikajmy umów, które wprowadzają tzw. wzrostowe cenniki, oznacza to, że w pierwszych miesiącach energia jest prawie za darmo, wraz z upływem miesięcy cena wzrasta, aby pod koniec umowy wynosić nawet dwukrotność stawki rynkowej.

Kary umowne

Nie uwolnimy się od kar umownych, sprzedawcy będą zabezpieczać swoje interesy. Jednak czasem robią to wpisując w umowę klauzule, które sprawiają, że nie możemy się od nich uwolnić. Przykładem może być, zapis mówiący o tym, iż umowę wypowiedzieć należy na miesiąc przed końcem jej trwania. Brak wniesienia pisma w wyznaczonym terminie skutkuje przejściem umowy na czas nieokreślony, wniesienie wypowiedzenia wcześniej, naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie warunków. Obecnie, aby zabezpieczyć swoje interesy należy przed podpisaniem umowy dowiedzieć się jak i kiedy ją skutecznie wypowiedzieć.

EnergiaDirect.pl


Materiał partnera