Czym jest enegrooszczędna stolarka okienna

Okna to najsłabsze punkty w termicznej izolacji domu. Ucieka przez nie najwięcej ciepła. Wiąże się to ze zwiększonym zużyciem energii. Współczesne domy są coraz bardziej enegrooszczędne. Nie może być jednak mowy o prawdziwie enegrooszczędnej budowli, gdy stolarka okienna stanowi wąske gardło całego przedsięwzięcia. Czym charakteryzuje się energooszczędna stolarka okienna?

Parametry ciepłych okien

Parametrem, który interesuje nas szczególnie w kontekście izolacji termicznej domu, jest współczynnik przenikania ciepła (U). Im niższy – tym lepszy. Wraz z początkiem roku 2017 zaostrzono nieco wymagania wobec stolarki okiennej. W przypadku domów enegrooszczędnych współcznynnik U stolarki okiennej nie może przekraczać 1,1 W/(m2 × K).

Aby okno spełniało swoją rolę ochronną, powinno, oczywiście, cechować się odpowiednimi paramertami, ale równie ważny jest sposób montażu. Od niego zależy, czy potencjał enegrooszczędnej stolarki okiennej wykorzystamy w stu procentach.

Montaż enegrooszczędnej stolarki okiennej

Gdy już zaopatrzymy się w ciepłe okna (np. na www.urzedowski.pl), możemy przystąpić do montażu. Należy go zlecić osobom, które mają doświadczenie w budownictwie enegooszczędnym.

Pierwsza istotna sprawa to osadzenie okna w murze. Jest tutaj wiele rozwiązań i są one zależne od tego, z jakim typem ściany mamy do czynienia. Najlepszym, choć wcale nie jedynym słusznym rozwiązaniem jest osadzenie okna w warstwie izolacyjnej.

Kolejny słaby punkt to styk muru i ościeżnicy. Powstaje tu szczelina, którą trzeba wyjątkowo uważnie izolować. Służą temu pianki lub taśmy rozprężne. Izolację trzeba chronić przed wilgocią, aby nie straciła właściwości. Nowoczesne taśmy rozprężne działają jak podwójna izolacja – przeciw niskim temperaturom i wilgoci.

Niezależnie od tego, czy mamy okna standardowe czy tarasowe, ich słabym punktem będzie dolna krawędź. W przypadku zwykłych okien okolice parapetu zabezpiecza się dodatkowo energooszczędnym podkładem parapetowym. Okna tarasowe, zaczynające się przy podłodze, instaluje się przed ułożeniem podłóg. Aby nie doszło do wytworzenia mostka cieplnego, powinno się pod planowanym oknem użyć cieplejszych materiałów budowlanych.

Energooszczędna stolarka okienna zyskuje coraz więcej zwolenników. Nic dziwnego – pozwala utrzymać ciepło, a tym samym zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie dbając o środowisko.

Materiał partnera