Czego powinien oczekiwać odbiorca po betonie towarowym?

Beton stanowi jeden z najważniejszych materiałów budowlanych. Od jego jakości zależy stabilność konstrukcji, ich trwałość i bezpieczeństwo. Zamawiając produkt w specjalistycznej firmie, inwestor ma prawo oczekiwać spełnienia określonych norm. Jakie cechy powinien posiadać dobry beton towarowy?

Czym jest beton towarowy w świetle przepisów?

Produkcja betonu w dzisiejszych czasach przyjęła formę wyspecjalizowanej usługi. Oferujące ją firmy realizują zlecenia kompleksowo, poczynając od komponowania mieszanki przez transport po wtryskiwanie w wyznaczone miejsca. Taka sytuacja wiąże się z wprowadzeniem w praktyce handlowej pojęcia betonu towarowego. Warunkiem, który określa zakwalifikowanie mieszanki do tej kategorii jest całkowita odrębność producenta i wykonawcy. Beton może być produkowany bezpośrednio na placu budowy, ale przez niezależną firmę niezwiązaną z wykonawcą. Przedsiębiorstwa usługowe organizują również produkcję na swoim terenie, dostarczając mieszankę w wyznaczone miejsce. Istotny jest wówczas czas transportu, bowiem w momencie przygotowania betonu zaczynają w nim zachodzić zmiany chemiczne, które wpływają na utratę przez niego właściwości.

Jakość określona polską normą

Zakup betonu wiąże się z dużym zaufaniem, bowiem od jego składu i jakości zależą parametry techniczne budynku. Jak każdy produkt, tak i beton towarowy powinien spełniać wymogi, które wskazuje polska norma PN-EN 206. Określa ona zarówno skład podstawowy produktu, jak i jego poszczególne odmiany, komponowane z myślą o konkretnym zastosowaniu.

Norma określa zasady tworzenia mieszanki gwarantującej trwałość betonu przez okres minimum 50 lat. Cechę tę warunkują klasy ekspozycji wpływające na konstrukcję. Oznaczają one rodzaj czynników zewnętrznych, począwszy od braku zagrożeń, przez agresję chemiczną, wody gruntowe, chlorki, karbonatyzację, ścieralność po zamrażanie i rozmrażanie. Zgodnie z normą beton powinien spełniać też wymagania klas odporności na ściskanie, wytrzymałości i konsystencji. Polska Norma warunkuje również skład i wymagane parametry specjalnych mieszanek.

Nadzór i certyfikaty zgodności

Produkcja betonu towarowego, wykorzystywanego przez zewnętrznych inwestorów obwarowana jest surowymi zasadami. Ponieważ sprawdzenie mieszanki bezpośrednio na placu budowy jest trudne, kontrole procesu produkcji przeprowadza się dwa razy do roku w firmie usługowej. Uprawnienia do takich kontroli oraz wykonywania szczegółowych badań jakości betonu i jego zgodności z normą posiada Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB).

Inwestor poszukujący dostawcy betonu towarowego, musi dokonać wyboru wśród wielu firm specjalistycznych oferujących tego typu usługi. Pomocą w takim wyborze jest obowiązujący wszystkich producentów certyfikat IMBiTB. Stanowi on potwierdzenie utrzymania wysokiej jakości produkcji oraz zgodności poszczególnych klas betonu z Polską Normą. Informacje na temat posiadania takiego certyfikatu można uzyskać w Instytucie.

Materiał partnera