Budowa pomp ciepła do c.w.u.

Wybór powietrznej pompy ciepła do c.w.u. to najlepsze rozwiązanie dla tych osób, które szukają wygodnej, oszczędnej i ekologicznej metody zaopatrywania domu w ciepłą wodę użytkową. Przyjrzyjmy się bliżej, jak zbudowana jest pompa ciepła i na czym polega jej działanie.

Pompa ciepła do c.w.u. – dlaczego warto?

Montaż pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej to rozwiązanie, na które Polacy decydują się coraz częściej – zauważa nasz rozmówca z firmy ANDRE-TECH. Korzystanie z pompy ciepła pozwala na obniżenie kosztów opału w tych domach, gdzie dotychczas wodę użytkową podgrzewano za pomocą kotła c.o.

Rozwiązuje też problem uzyskania ciepłej wody w sezonie letnim, kiedy rozpalanie kotła wyłącznie do podgrzania wody jest bardzo niewygodne, a elektryczne podgrzewacze pochłaniają olbrzymie ilości energii. Korzystając z pompy ciepła, będziesz zawsze cieszył się ciepłą wodą praktycznie za darmo.

Budowa i działanie pompy ciepła do c.w.u.

Na ogólny schemat budowy pompy ciepła typu monoblok składają się: zasobnik na wodę, skraplacz i parownik, sprężarka oraz sterownik, za pomocą którego użytkownik reguluje pracę urządzenia. Jak to możliwe, że tak mało skomplikowane urządzenie może zaopatrzyć w ciepłą wodę cały dom rodzinny?

Pompa ciepła zasysa powietrze, a pobrana z niego energia przekazywana jest do parownika. W parowniku powietrze oddaje swoje ciepło czynnikowi chłodniczemu, a jego własna temperatura spada. Ochłodzone w ten sposób powietrze wyprowadzane jest za zewnątrz pompy.

Tymczasem, krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy, również przepływa przez parownik. Ponieważ jako czynnika chłodniczego używa się substancji o bardzo niskiej temperaturze wrzenia, ciepło pobrane z powietrza wystarcza do osiągnięcia tego efektu. Skutkiem wrzenia czynnika roboczego jest powstanie gazu, który trafia do sprężarki.

Zasilana elektrycznie sprężarka podnosi ciśnienie gazu-czynnika roboczego. Rezultatem wzrostu ciśnienia czynnika chłodniczego jest wzrost jego temperatury nawet do 80oC. Gorący czynnik roboczy jest przetłaczany do skraplacza, gdzie oddaje ciepło systemowi grzewczemu pompy ciepła, czyli podgrzewa wodę użytkową.

Mimo utraty temperatury czynnik chłodniczy wciąż ma dość wysokie ciśnienie, które obniżane jest podczas przetłaczania przez zawór rozprężny. Teraz wraca do parownika, a cały proces ulega powtórzeniu.

Czy pompa ciepła naprawdę jest oszczędna?

Kończąc nasze rozważania zwróćmy na chwilę oczy w kierunku sprężarki. Konieczność zasilania jej energią elektryczną niekiedy budzi bowiem wątpliwości, co do faktycznych oszczędności płynących z użytkowania pompy ciepła do c.w.u. Skoro do jej pracy i tak potrzeba prądu, to czy na pewno jest rozwiązaniem bardziej oszczędnym np. od przepływowych ogrzewaczy wody?

Energia elektryczna w pompie ciepła wykorzystywana jest wyłącznie do zasilania sprężarki, nie zaś bezpośrednio do podgrzewania całej wody znajdującej się w zasobniku. Oznacza to, że przekazywana wodzie energia cieplna w ok. 75% pochodzi z powietrza, a więc zużywając 1kW energii elektrycznej, zyskujemy aż 4kW ciepła.

Materiał partnera