Baterie kondensatorów

Energie elektryczna jest niezbędna do zapewnienia funkcjonowania większości znajdujących się wokół nasz urządzeń. Warto jednak pamiętać, że istnieją dwa rodzaje energii: prąd stały oraz prąd przemienny, który dzieli się dalej na energię czynną oraz bierną. Tylko pierwsza z nich jest zamieniana na pracę zasilanych nią urządzeń – druga, choć jest niezbędna do działania urządzeń, nie wykonuje żadnej pracy. Dodatkowo jest wykorzystanie niesie za sobą pewne konsekwencje finansowe. Rozwiązaniem problemu dodatkowych opłat za prąd jest zainwestowanie w baterie kondensatorów.

O co chodzi z prądem przemiennym?

Jak zostało wspomniane prąd przemienny składa się z dwóch głównych składowych: energii czynnej oraz biernej. To samo dotyczy mocy: moc całkowita S składa się z mocy czynnej P oraz biernej Q. Od tego, w jaki sposób rozkładają się proporcje między P i Q zależy tak zwany współczynnika mocy. Od tego, jak rozkładają się proporcje między P i Q zależy moc całkowita – w idealnej sytuacji jest ona równa P, gdyż oznacza to, że moc bierna wynosi zero. Miarą zawartości mocy biernej jest współczynnik cosφ – im jest on mniejszy, tym większa zawartość składowej biernej w prądzie, w idealnych warunkach wynosi on 1. Co się dzieje, gdy wartość współczynnika jest niska? Może to prowadzić do obciążenia i uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, a także naliczania kar przez dostawcę energii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy dopuszczalna wartość współczynnika mocy powinna być nie mniejsza niż cosφ=0,929.

Jak można kompensować energię bierną?

Sposobem kompensowania energii biernej indukcyjnej są baterie kondensatorów wyposażone w odpowiednia regulatory. Stanowią one źródło energii pojemnościowej, a zatem energii o przeciwnym zwrocie do wektora energii biernej indukcyjnej – te przeciwieństwa sprawiają, że mocnie się wzajemnie odejmują.

-Aby bateria działa w pełni sprawnie i byśmy mogli wykorzystać jej potencjał, konieczne jest odpowiednie dobranie jej do zasilanych odbiorników energii – wyjaśnia specjalista z firmy Vertom W tym celu pod uwagę bierze się pod uwagę ich moc oraz charakter pracy zakładu, w którym baterie będą stosowane.

Czym może skończyć się nieodpowiednie dobranie baterii? Jeśli nie będą one w stanie w pełni kompensować energii biernej, wciąż będziemy płacić wyższe rachunki na energię bierną indukcyjną. Z drugiej strony może do przekompensowania, czyli sytuacji w której energia bierna jest oddawana do sieci – w tym przypadku również będziemy płacić dodatkowe kary, ponieważ sieci ulega wtedy uszkodzeniu.

Materiał partnera