Zastosowanie ultradźwiękowych mierników ścianek

Jeśli dostęp do ścianki danego obiektu możliwy jest tylko z jednej strony, to jak bezinwazyjnie sprawdzić czy ma ona odpowiednią grubość? Bardzo prosto! Wystarczy na przykład użyć ultradźwiękowego miernika ścianek. Wiedza na temat tego, jak gruba jest ścianka, może decydować o bezpieczeństwie osób przebywających w jej pobliżu. Jak działają mierniki ścianek i jakie są ich zastosowania? Oto, co warto wiedzieć na temat ultradźwiękowych mierników ścianek.

Zasada działania ultradźwiękowych mierników ścianek

Aby zmierzyć grubość ściany, należy posmarować jej mały fragment płynem sprzęgającym i przyłożyć sondę, która zacznie emitować sygnał ultradźwiękowy. Fala dźwiękowa odbija się od tylnej ściany badanego materiału i wraca do narzędzia pomiarowego. Na podstawie czasu odbicia dźwięku można ocenić grubość ośrodka, w którym rozchodziła się fala.

Tego typu obliczenia są możliwe pod warunkiem, że materiał jest jednorodny i nie tłumi fal dźwiękowych, ponieważ zniekształcałoby to wynik lub uniemożliwiało pomiar. Metale na ogół spełniają te dwa warunki, więc to właśnie z nich najczęściej wykonane są ścianki, które poddaje się pomiarom przy użyciu tego typu urządzeń.

Zastosowania ultradźwiękowych mierników ścianek i przykładowe urządzenia

Pomiar grubości ścianki ma szczególne znaczenie tam, gdzie utrata jej spójności lub szczelności stwarza zagrożenie. Dlatego metodą tą bada się np. kadłuby statków, aby ocenić poziom ich skorodowania. Mierniki służą także do określania grubości ścianek rur. Korozja uniemożliwia rozprowadzanie dźwięku, który zawsze odbija się od pierwszej przeszkody. Dlatego jeśli zamiast tylnej ścianki napotka wcześniej ognisko rdzy, będzie to czytelny sygnał dla operatora, że ze ścianką dzieje się coś niepokojącego. Do wykrywania tego typu uszkodzeń najczęściej używane są ultradźwiękowe mierniki grubości ścianek.

Jednym z takich urządzeń jest ultradźwiękowy miernik grubości TI-007. Jego przeznaczeniem są bardzo precyzyjne pomiary ścianek metalowych i plastikowych. Miernik ten jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach: ma wzmocnioną obudowę oraz zestaw wymiennych końcówek, tzw. Tipów, które ułatwiają pomiary w miejscach trudno dostępnych. Zaletą tego urządzenia jest też system Echo-Echo. Pracując w tym trybie, system wykrywa powłokę, którą pokryty jest dany materiał, i bierze poprawkę na jej obecność, nie uwzględniając jej w pomiarze. Kolejną przydatną funkcję jest tryb pomiaru SKAN. Urządzenie wykonuje wówczas szereg pomiarów na całym odcinku drogi, po którym operator przeciąga sondę, a na końcu podaje najniższy zmierzony wynik. Miernik TI-007 jest dostępny na www.kontech.com.pl.