Jak działa linia do produkcji brykietu?

Brykiet to jeden z najpopularniejszych rodzajów materiałów opałowych. Uzyskuje się go z mieszanek różnego rodzaju palnych składników np. z trocin, torfu, węgla drzewnego czy słomy. Składniki te są odpowiednio sprasowywane w specjalnie do tego celu przystosowanej maszynie przy wykorzystaniu wysokiego ciśnienia. Ale to tylko jeden z etapów jego produkcji.

Zalety brykietu

Zaletą brykietu jest jego duża gęstość, która jest dużo większa od drewna oraz całkowite spalanie, dzięki czemu jest materiałem pozostawiającym po sobie niewielkie ilości popiołu. Posiada przy tym wysoką kaloryczność, dzięki czemu dostarcza dużą ilość ciepła przy niewielkim zużyciu. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na ogrzewanie swoich domów i mieszkań przy użyciu brykietu. Rosnące zainteresowanie klientów tym materiałem opałowym powoduje także to, że coraz więcej firm, takich jak np. poznański Comerc oferuje swoje usługi z zakresu projektowania i budowy tego typu linii produkcyjnych oraz sprzedaż maszyn i urządzeń występujących w procesie produkcyjnym. Przy rosnącym obecnie popycie na alternatywne wobec węgla źródła energii i coraz większą świadomością społeczeństwa produkcja biopaliw jest praktycznie pewnym zyskiem i ma szybki zwrot.

Jak wygląda proces wytwarzania brykietu i działanie linii służącej do jego produkcji?

Na pierwszym etapie do linii produkcyjnej brykietu dostarczane są mokre nieoczyszczone trociny. Ładuje się je na podajnik listwowy, z którego trociny są płynnie transportowane do separatora, który pozwala na wyeliminowanie większych kawałków drewna oraz kamieni czy metali. Następnie, oczyszczone trociny trafiają do magazynu mokrego surowca, skąd są transportowane stopniowo do suszarni bębnowej. W tym miejscu mierzona jest wilgotność wejściowa materiału. Pomiar ten umożliwia zautomatyzowanie procesu suszenia przy zachowaniu optymalnych warunków i bezpieczeństwa podczas tego procesu. Para wodna wraz z czynnikiem suszącym jest wprowadzana za pomocą cyklonu, dzięki czemu materiał zostaje oczyszczony z części lotnych. Pył jest z powrotem wprowadzany do produkcji poprzez śluzę, a same suche trociny trafiają do komory rozprężnej, gdzie oddziela się od pary wodnej i innych substancji.

Suchy materiał trafia do młyna bijakowego, gdzie jest rozdrabiany na jednorodną frakcję. Ta masa zostaje przeniesiona do silosu, z którego z kolei trafia do brykieciarki, której zadaniem jest zbicie trocin w brykiet. Po wyjściu z brykieciarki materiał trafia do urządzenia odbierającego, gdzie jest schładzany i utwardzany. Następnie jest on przekazywany do łamacza, przez który cięty jest na odpowiedniej wielkości fragmenty. Tak przygotowany brykiet opałowy pakowany jest w worki i gotowy do sprzedaży.

Materiał partnera