Controlling inwestycyjny. Szkolenia z planowania i analizy opłacalności biznesu

Umiejętne planowanie oraz kontrola przebiegu inwestycji pozwala skorygować ewentualne błędy przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka utraty środków finansowych. Nie jest to jednak zadaniem łatwym, a wypracowanie w tej dziedzinie odpowiednich narzędzi może wymagać wielu lat doświadczenia. Istnieje jednak możliwość zdobycia tego typu narzędzi i umiejętności w drodze szkoleń z controllingu inwestycyjnego. Co warto o takich szkoleniach wiedzieć?

Dla kogo?

Swoje kwalifikacje podnieść w ten sposób mogą na pewno dyrektorzy finansowi, główni księgowi, analitycy kosztów czy też pracownicy działu controllingu i księgowości, ale również osoby odpowiedzialne za zarządzanie rentownością projektów inwestycyjnych w działach m.in. zakupów lub zamówień publicznych. Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z Gliwic, który ma w swojej ofercie tego typu szkolenia, włączył je do niej także z myślą o prezesach i właścicielach firm budowlanych i deweloperskich oraz generalnych inwestorach i wykonawcach.

Co?

Dowiedzą się oni między innymi tego, jak stworzyć efektywny projekt inwestycyjny i jaka powinna być jego struktura. Nauczą się metod analizy opłacalności i ryzyka, a także strategii oraz kontroli działań, jak również zastosowania rachunku przepływu środków pieniężnych w praktyce. Ważnym elementem szkolenia z controllingu inwestycyjnego jest też przyswojenie wiedzy z zakresu wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności zarządzania oraz umiejętności przeprowadzenia skutecznej analizy tychże wskaźników.

Wśród poruszanych zagadnień nie może oczywiście zabraknąć narzędzi określania horyzontu czasowego projektu inwestycyjnego, czy też tych pozwalających na sprawną weryfikację form prognoz finansowych, w oparciu o które następuje dalsze planowanie finansowe projektu. Jego oceny można dokonać różnymi metodami – one również zostają przybliżone uczestnikom szkolenia, podobnie jak sposoby prowadzenia dokumentacji potrzebnej do realizacji projektów inwestycyjnych. Źródła finansowania, przepływ gotówki i wreszcie zarządzanie ryzykiem to kolejne nieodzowne elementy warsztatów.

Jak?

Warto bowiem podkreślić, że szkolenie nie ogranicza się w swojej formie jedynie do wykładów. Aktywne uczestnictwo słuchaczy, pogłębione poprzez ćwiczenia, symulacje, dyskusje i wymianę doświadczeń przy wsparciu trenerskim, jest nie mniej ważne niż obrazowe przykłady z praktyki zawodowej wykładowców. Istotne, by ci ostatni pochwalić się mogli nie tylko bogatym doświadczeniem praktycznym, ale też np. odpowiednimi rekomendacjami w charakterze trenerów czy konsultantów, a nawet wykładowców akademickich. Dzięki temu biorący udział w szkoleniu będą mogli mieć pewność co do rzetelności i kompetencji osób, od których czerpać będą wiedzę w celu poszerzenia zakresu własnych możliwości zawodowych.

Materiał partnera