Artykuł sponsorowany

Z czego wynika rosnąca popularność kremacji zwłok?

Z czego wynika rosnąca popularność kremacji zwłok?

W ostatnich latach możemy zauważyć duży wzrost popularności kremacji zwłok. Oprócz tradycyjnego pochówku zmarłego w ziemi jest ona drugim najczęściej spotykanym obrzędem pogrzebowym na świecie. Na czym konkretnie polega proces kremacji zwłok i z czego wynika jego rosnąca popularność?

Kremacja zwłok - jak przebiega?

Kremacja to nic innego jak ciałopalenie. Ciało zmarłego umieszczone w trumnie wprowadza się do specjalnego pieca kremacyjnego. Temperatura takiego pieca wynosi zazwyczaj między 750-850 stopni Celsjusza. Ciało spopiela się zazwyczaj przez około godzinę, a następnie wyjmuje się je z pieca i pozostawia w specjalnej komorze do momentu wystudzenia. Prochy zmarłego umieszcza się w specjalnych urnach, które zostaną złożone w trakcie ceremonii pogrzebowej w odpowiednich miejscach na cmentarzu. Podczas kremacji całe ciało ulega spaleniu, włącznie z kośćmi, których proces spalania trwa najdłużej. Całkowity czas kremacji to zazwyczaj około dwóch godzin. 

Dlaczego kremacja stała się popularnym sposobem pochówku? 

Na popularność kremacji znaczący wpływ mają koszty całego pochówku. Tradycyjny pochówek w większości przypadków okazuje się droższym rozwiązaniem, na który nie są wstanie pozwolić sobie bliscy. Kremacja jest stosunkowo tańszym rozwiązaniem, dzięki któremu koszty pogrzebu maleją. Rosnąca popularność przekłada się więc na aspekt ekonomiczny, który często stanowi problem dla rodziny zmarłego. Oprócz kwestii finansowych, na coraz częściej wybieraną kremację, mają wpływ czynniki społeczne. Laicyzacja i odchodzenie od tradycji chrześcijańskich to w Polsce obserwowane zjawisko przeszło kilku lat. Ilość wierzących znaczenie maleje, a co za tym idzie, coraz częściej wybierane są alternatywne rodzaje pochówku dla ceremonii kościelnej. Dodatkowo wpływ na popularność kremacji mogą mieć coraz trudniej dostępne miejsca na cmentarzach. Wiele domów pogrzebowych jest w stanie sprostać oczekiwaniom i zapewnić ceremonię pogrzebową zgodną z indywidualnymi oczekiwaniami. Zakład pogrzebowy J. Z. Kiełbaska oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe, zapewniając godne i profesjonalne pochówki zmarłych. 

Rosnącej popularności kremacji można doszukiwać się na wielu płaszczyznach. Oprócz aspektu czysto finansowego bardzo często jest to kwestia zmieniających się w społeczeństwie poglądów lub coraz ciężej dostępnych miejsc na cmentarzach. Mimo to domy pogrzebowe dostosowują się do panujących zmian i zapewniają pełne usługi w zakresie przeprowadzania ceremonii pogrzebowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy