Artykuł sponsorowany

W jaki sposób ewidencjonować środki trwałe?

W jaki sposób ewidencjonować środki trwałe?

Zgodnie z definicją, środki trwałe to składniki majątku przedsiębiorstwa, które zostały nabyte we własnym zakresie i są własnością lub współwłasnością podatnika. Jednocześnie są  wykorzystywane w działalności gospodarczej. Aby składniki mogły zostać nazwane środkami trwałymi, ich wartość musi przekraczać dziesięć tysięcy złotych, a przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż rok. Środki spełniające powyższe kryteria są poddawane procesowi ewidencji. Jej celem jest ustalenie wysokości podatku dochodowego lub podatku od towarów i usług. Ewidencja powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i określonymi wytycznymi. Jakie informacje należy uwzględnić, przeprowadzając ewidencje środków trwałych?

Środki trwałe przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje

Przy określaniu wartości środków trwałych trzeba wziąć pod uwagę obowiązujący podział na poszczególne grupy. Szczegółowe informacje na temat rodzajów i charakterystyki grup odnaleźć można w Klasyfikacji Środków Trwałych (KST). Przyporządkowanie środka do odpowiedniej kategorii ma znaczenie w procesie ewidencji.

Do najczęściej spotykanych środków trwałych należą: urządzenia elektroniczne, nieruchomości, środki transportu, narzędzia oraz maszyny specjalistyczne. Wartość początkowa środków uwzględniana w ewidencji środków trwałych jest określana na podstawie sposobu ich nabycia. Ważne więc, czy posiadany majątek został wytworzony przez przedsiębiorcę, czy też podatnik wszedł w jego posiadanie w wyniku spadku, darowizny lub zakupu.

Jak wygląda proces ewidencji środków trwałych?

Ewidencja nie ma ściśle określonego wzoru, niemniej jednak dokument ewidencyjny musi zawierać określone w prawie informacje. Przedsiębiorca powinien wskazać: datę nabycia i przyjęcia do użytkowania środka trwałego, jego nazwę oraz symbol KST. Oprócz tego, należy określić wartość początkową oraz wartość ulepszenia środka i wybrać stawkę amortyzacji. Ewidencji można dokonać drogą elektroniczną, za pomocą specjalnego portalu. Jednak ze względu na dużą ilość szczegółowych informacji warto skorzystać wcześniej z pomocy specjalisty.

Jak tłumaczy księgowy z Biura Rachunkowego Liczydło:

Zespół tworzony przez doświadczonych księgowych i ekspertów w dziedzinie finansów to gwarancja prawidłowych i bezpiecznych działań ewidencyjnych. Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw powinno być rzetelne i terminowe, dlatego pomoc osób kompetentnych jest bardzo ważna.

Korzyści płynące z ewidencji środków trwałych

Właściwie przeprowadzony proces ewidencji niesie szereg korzyści. Przedsiębiorca nie tylko reguluje w ten sposób zobowiązania prawne, ale też zyskuje łatwy dostęp do kontrolowania i zarządzania posiadanymi środkami. Umieszczone w systemie środki trwałe można modyfikować, usuwać, a także nabywać nowe. Ponadto, wszystkie wprowadzone informacje są uporządkowane i możliwe do sprawdzenia w każdej chwili. To znacznie ułatwia i usprawnia działalność przedsiębiorstwa oraz dokonywanie operacji związanych ze środkami trwałymi.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy