Artykuł sponsorowany

Uprawnienia ochrony na imprezach masowych

Uprawnienia ochrony na imprezach masowych
Organizator jest głównym podmiotem, którego obowiązkiem jest zabezpieczenie imprezy masowej. Oprócz niego wpływ na ten jakże istotny element wydarzenia mają również: wójt, burmistrz, prezydent miasta (w zależności od miejsca) oraz wojewoda, służba zdrowia, Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Organizator zapewnia jednak ochronę, o której uprawnieniach przeczytacie w poniższym artykule.

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Organizator odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej w miejscu oraz w czasie jej trwania, czyli od momentu udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom do chwili ich opuszczenia. Przede wszystkim ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie masowej i zabezpieczyć ją pod względem medycznym, a ponadto zapewnić odpowiedni stan techniczny obiektów, instalacji oraz urządzeń technicznych, zwłaszcza przeciwpożarowych i sanitarnych – wyjaśnia właściciel Śląskiej Agencji Koncertowej, która ma wieloletnie doświadczenie w organizacji koncertów, występów artystycznych, programów dla dzieci, biesiad, festynów oraz imprez firmowych.
Służby porządkowe i służby informacyjne, w których gestii leży bezpieczeństwo na imprezach masowych, podlegają kierownikowi do spraw bezpieczeństwa. Jest on wyznaczany przez organizatora i reprezentuje go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Kierownik do spraw bezpieczeństwa ma na koncie przebyte szkolenia i posiada odpowiednie legitymacje. Podczas trwania imprezy masowej nosi (tak jak inni członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej) w widocznym miejscu specjalny identyfikator wydany przez organizatora, który zawiera nazwę, pieczęć i podpis wystawcy, numer identyfikacyjny oraz zdjęcie właściciela, a także termin ważności.

Liczba osób w służbach porządkowych w trakcie imprezy masowej

Liczba członków służb informacyjnych oraz porządkowych powinna być odpowiednia w stosunku do liczby uczestników i miejsca organizacji imprezy, a także adekwatna do mogących wystąpić zagrożeń porządku publicznego. Według stosowanego przelicznika jest to minimum 10 pracowników na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 kolejna na każdych następnych 100 uczestników (członkowie służby porządkowej powinni stanowić nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb). Jeżeli impreza ma status podwyższonego ryzyka – na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie, powinno przypadać 15 pracowników oraz co najmniej 2 kolejnych na każdych następnych 100 uczestników (członkowie służby porządkowej powinni stanowić nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb).

Jakie prawa mają pracownicy służb porządkowych?

Służby porządkowe wraz z informacyjnymi mają prawo m.in. do sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej (biletów, akredytacji itp.), legitymowania uczestników oraz przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży. Ponadto mogą usunąć z miejsca imprezy lub zatrzymać i przekazać Policji osoby, które zachowują się wbrew regulaminowi imprezy lub zakłócają porządek publiczny. Mają także obowiązek odmówić wstępu na imprezę masową osobom, które objęte są zakazem wstępu na wydarzenia tego rodzaju, znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających czy psychotropowych, a także odmawiają wylegitymowania się i przeglądnięcia bagażu, posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, zachowują się agresywnie i prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy