Artykuł sponsorowany

Tajniki logistyki. Zasady dystrybucji towarów

Tajniki logistyki. Zasady dystrybucji towarów
Dystrybucja towarów w najbardziej ogólnym rozumieniu opisuje działania, dążące do doprowadzenia wytworzonego produktu do ostatecznego odbiorcy, czyli konsumenta. Procesy dystrybucji muszą odpowiadać zapotrzebowaniu, a więc konkretny produkt powinien trafiać do obiorcy w czasie i miejscu, najbardziej dla niego odpowiednim. Co sprawia, że w praktyce dystrybucja jest zadaniem znacznie bardziej złożonym, niż mogłoby to wynikać z teorii?

Zarządzanie dystrybucją towarów - zasady

Jak wspomnieliśmy we wstępie, przepływ towarów z miejsca ich wyprodukowania do ostatecznego odbiorcy musi zachodzić w warunkach wyznaczonych przez potrzeby konsumenta. Dla wytwórcy towarów oznacza to konieczność sprawnego dostarczania swoich produktów dokładnie w miejscu i czasie, w którym będą one potrzebne. W warunkach lokalnej produkcji na niewielką skalę, szybka dystrybucja towarów w celu zaspokojenia miejscowych konsumentów, nie jest wielkim wyzwaniem. Jednak w sytuacji, gdy dostarczenie towarów do odbiorcy wymaga przetransportowania go na większe odległości, terminowe wywiązywanie się z takich zleceń wymaga prognozowania potrzeb rynku i sprawnego zarządzania dystrybucją. Dobrze zaprojektowane zarządzanie dystrybucją pozwala nie tylko wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów, ale także może stać się podstawą budowania przewagi rynkowej. Firma, która potrafi dotrzeć ze swoim produktem do konsumenta w odpowiednim momencie i miejscu, w oczywisty sposób zdeklasyfikuje konkurencję, która nie potrafi sprostać temu zadaniu. Zatem nadrzędną zasadą sprawnej dystrybucji towarów jest niwelowanie rozbieżności między podażą a popytem. Warto przy tym zauważyć, że problemem będą nie tylko opóźnienia w dostawach produktów, ale także nadwyżki produkcyjne, których przechowywanie staje się źródłem zbędnych kosztów.

Miejsce dystrybucji w logistyce

Z punktu widzenia logistyki, dystrybucja jest pewną strukturą przepływu towarów z jednej strony i informacji – z drugiej. Do czynności, związanych z przepływem towarów, zaliczamy m.in. magazynowanie, pakowanie, obsługa zamówień i transport. Dopełnieniem muszą być jednak czynności związane z przepływem informacji, a więc np. administrowanie transportu i przygotowanie zamówień. Centra logistyczne takie jak firma D.M.T., świadczą swoim klientom szeroki zakres usług związanych mi.in. z organizacją i realizacją dystrybucji towarów w obu tych perspektywach. Producent bądź hurtownia, korzystająca z usług centrum logistycznego, może liczyć na pełną obsługę związaną z konfekcjonowaniem i wysyłką swoich towarów do konsumenta. Dzięki zaawansowanym systemom teleinformatycznym, zleceniodawca (najemca przestrzeni magazynowej), ma stały wgląd w stany ilościowe swoich produktów, co pozwala mu na pełną kontrolę stanów magazynowych. Jednocześnie może on korzystać z usług związanych z przygotowaniem towarów do wysyłki i natychmiastowej realizacji zlecenia w dowolnym czasie. W praktyce, zlecenie dystrybucji towarów pracownikom centrum logistycznego oznacza, że jedynym zadaniem sprzedawcy (producenta, hurtowni, przedstawiciela handlowego), jest przekazanie do magazynu zlecenia na dostarczenie towarów do ostatecznego odbiorcy. Ze swojej strony, centrum logistyczne zajmuje się kompletacją i oznaczeniem towarów do wysiłki, kompleksowym planowaniem najkorzystniejszej pod względem czasu i ceny trasy transportu, kontrolowaniem załadunku towaru, przygotowaniem dokumentów przewozowych i awizowaniem dostaw. Podsumowując, najprostszym i najkorzystniejszym sposobem na zarządzanie dystrybucją towarów jest outsourcing usług logistycznych. Korzystając z takich usług, producent może mieć pewność, że wszystkie towary dotrą do klientów bezpiecznie i we właściwym czasie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy