Artykuł sponsorowany

Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych firmy to jeden z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Dokładny sposób prowadzenia takiego zestawienia jest uzależniony od typu działalności, choć czasami narzucany jest również przez prawo. Obecnie wiele firm zobligowanych jest do wypełniania ksiąg rachunkowych. Jakie są podstawowe zasady tworzenia tego typu ewidencji? Podpowiadamy.

Rzetelność i bezbłędność prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie i bezbłędnie. Oznacza to, że wszelkie zapisy w takich zestawieniach muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan firmy. Składają się one z kilku elementów, a każdy z nich wykorzystywany jest do rejestrowania innego typu operacji. Wśród nich wyróżnia się:

  • dziennik,

  • księgę główną,

  • księgi pomocnicze,

  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej i pomocniczej,

  • wykaz aktywów i pasywów (inwentarz).

Wszystkie te dokumenty mogą być prowadzone zarówno elektronicznie, jak i w sposób tradycyjny.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych a porządek chronologiczny

Porządek chronologiczny to kolejna istotna zasada, o której zawsze pamiętają specjaliści pracujący w biurach podatkowych, a także innych miejscach oferujących prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wrocław to miejscowość, gdzie można znaleźć takich fachowców. Zasada chronologii jest spełniona, wtedy kiedy wszystkie operacje gospodarcze ujmowane są w  poszczególnych elementach ksiąg rachunkowych na bieżąco, a więc w kolejności dat ich przeprowadzania. Dodatkowo powinny być podzielone na poszczególne okresy. Do zapisywania wszelkich zdarzeń dzień po dniu służy dziennik, lecz chronologia musi być zachowana we wszystkich dokumentach.

Zasada systematycznego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Zgodnie z prawem prowadzenie ksiąg rachunkowych musi odbywać się w sposób systematyczny, a więc na bieżąco. Z tego powodu wszystkie informacje w takim zestawieniu muszą umożliwiać sporządzenie sprawozdań finansowych specjalistom z firmy takiej jak Biuro Rachunkowe Dekret24.pl. Dodatkowo zestawienie obrotów i sald z księgi głównej musi być wykonane nie później niż 15 dnia każdego miesiąca. Z kolei zapisy w księgach rachunkowych dotyczące operacji gotówkowych muszą być dokonane w tym samym dniu, w  którym została zrealizowana tego typu operacja.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy