Artykuł sponsorowany

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych. Co warto wiedzieć?

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych. Co warto wiedzieć?

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzana co najmniej raz na pięć lat – za zlecenie pomiarów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych odpowiadają ich zarządcy. Co dokładnie sprawdza się w ramach okresowych pomiarów elektrycznych i w jaki sposób się to odbywa? Dlaczego okresowa kontrola instalacji elektrycznych jest dla nas bardzo istotna?

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych w praktyce

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa budowlanego, właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów stanu technicznego budynku – jedną z czynności kontrolnych wykonywanych podczas takich przeglądów jest sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych. Sprawdzane mogą być również systemy HVAC, wentylacja, klimatyzacja, systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, detekcji gazu i inne instalacje funkcjonujące w danym obiekcie – oczywiście więcej instalacji i systemów funkcjonuje w obiektach przemysłowych niż mieszkaniowych. Okresowa kontrola instalacji elektrycznych to w praktyce oględziny oraz wykonywane pomiary, które powinny być wykonywane przez osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami w tym zakresie. Wykonywane podczas okresowej kontroli instalacji elektrycznej próby to między innymi:

  • próba ciągłości przewodów – pomiar wykonywany jest miernikiem napięcia, zazwyczaj dwukrotnie, w obu kierunkach przepływu prądu,
  • pomiar rezystancji izolacji między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, który przyłączony jest do układu uziemiającego,
  • próba działania ochrony przeciwporażeniowej, czyli włącznika różnicowo-prądowego,
  • próba działania wyłączników nadmiarowo-prądowych chroniących instalację.

Istotność wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych pozwala skutecznie eliminować ryzyko związane z ich eksploatacją. Jak mówią nam przedstawiciele firmy Akint, istotna jest nie tylko kontrola łatwo dostępnych elementów, jak gniazda oraz włączniki, z którymi mamy bezpośredni kontakt na co dzień, czy rozdzielnice elektryczne. Nie bez powodu badane są też przewody, które prowadzone są w ścianach lub za listwami przypodłogowymi – choć teoretycznie trudno byłoby nam je uszkodzić, nie są przecież niezniszczalne. Przeprowadzając regularne kontrole – zgodnie z przepisami co najmniej raz na pięć lat, choć w przypadku wiekowych obiektów często okresowe kontrole instalacji elektrycznych przeprowadzane są z większą częstotliwością.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy