Artykuł sponsorowany

Na jaki czas podpisywane są kontrakty dla marynarzy?

Na jaki czas podpisywane są kontrakty dla marynarzy?

Kontrakty dla marynarzy podpisywane są w zależności od wielkości statku, rejonu pływania, intensywności eksploatacji. Dla oficerów przeważnie są to 4 miesiące na statkach operujących na całym świecie, ale mogą wynieść także 2 lub 1 miesiąc na statkach operujących w Europie, albo majacych bardzo intensywne kontrakty. SMT Shipping oferuje także możliwość skrócenia kontraktów na podstawie umowy, w której marynarz zrzeka się części wynagrodzenia (n.p. 80 euro) partycypując w ten sposób w częstszych podmianach, ale dzięki temu wraca do domu szybciej. Jest to ważne dla osób, które chcą n.p. wrócić na wakacje, albo n.p. na komunię dziecka czy rocznicę ślubu.

Kontrakty załogi szeregowej przeciętnie wynoszą 5 miesięcy, ale także na niektórych statkach bywają krótsze (4 lub 2 miesiące).

Kontrakt dla marynarzy – charakterystyka

Pracodawcy na ogół podpisują z marynarzami wielomiesięczne kontrakty. W tym czasie wymagana jest całkowita, 24-godzinna dyspozycyjność. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach statek znajduje się z dala od lądu i marynarz spędza ten czas na jego pokładzie. W umowie wpisywane są zasady oraz warunki zatrudnienia marynarza. Jest to dokument, który powinien być przygotowany w sposób zrozumiały. Wszelkie postanowienia powinny być możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej i zgodne z normami Marine Labor Convention (MLC) 2006. 

Jak wskazują specjaliści firmy SMT SHIPPING, umowa taka powinna zapewniać marynarzowi możliwość zapoznania się z jej zapisami. W przypadku wątpliwości powinien on mieć możliwość zasięgnięcia specjalistycznej porady przed jej podpisaniem. Kontakt zawierany z marynarzem jest podpisywany przez armatora bądź jego przedstawiciela. Musi zapewniać godne i bezpieczne warunki pracy oraz życia na statku. Marynarz ma prawo otrzymać jej oryginał, a także CBA (Collective Bargain Agreement) który zawiera zapis najważniejszych ustaleń dotyczących zatrudnienia na danej jednostce

Kontakt dla marynarza – najważniejsze elementy

W kontrakcie powinny wystąpić konkretne elementy, które są charakterystyczne i niezbędne w doprecyzowaniu pracy dla marynarzy. Przede wszystkim powinny one zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko marynarza, jego data urodzenia bądź wiek i miejsce urodzenia,
 • nazwa i adres armatora,
 • miejsce oraz data zawarcia umowy,
 • nazwa i dane statku, na którym będzie pracować marynarz
 • stanowisko, na jakim będzie zatrudniony marynarz
 • zakres obowiązków marynarza,
 • wysokość wynagrodzenia marynarza,
 • sposób i termin wypłaty wynagrodzenia,
 • wymiar corocznego płatnego urlopu,
 • warunki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
 • ewentualne uprawnienie marynarza do repatriacji,
 • świadczenia z tytułu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego,

Punkty zaznaczone na zielono opisane są w CBA, a nie w formularzu kontraktu. Oczywiście Układ Zbiorowy (CBA) jest integralną częścią kontraktu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy