Artykuł sponsorowany

Na czym polegają szkolenia F-gazowe?

Na czym polegają szkolenia F-gazowe?

Szkolenia F-gazowe są przeznaczone dla osób zajmujących się produkcją substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Są one również przeznaczone dla specjalistów świadczących usługi związane z zastosowaniem takich substancji. Każdy, kto chce konserwować, montować remontować urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, musi zdobyć odpowiedni certyfikat. Dowiedz się, czym jest i jak przebiega szkolenie F-gazowe.

Charakterystyka szkoleń F gazowych

Zgodnie z regulacjami prawnymi, które zawarto w ustawie o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych, szkolenie F-gazowe pozwala zdobyć wiedzę z zakresu instalacji, konserwacji i serwisu urządzeń zawierających tzw. F-gazy. Są to przede wszystkim klimatyzatory, pompy ciepła, samochodowe agregaty chłodnicze oraz stacjonarne urządzenia chłodnicze. Ukończenie kursu i pomyślne zdanie egzaminu certyfikującego pozwalają na zdobycie odpowiednich uprawnień.

Szkolenie F-gazowe obejmuje zagadnienia teoretyczne z zakresu obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dzięki nim można uzyskać certyfikaty F-gazowe kategorii I, II, III i IV. Zwykle kurs trwa 2 dni, podczas których uczestnicy są przygotowywani do egzaminu i otrzymują dokumentację niezbędną do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie F-gazowe?

Podczas szkolenia F-gzowego zdobywa się kwalifikacje z zakresu gazów fluorowanych i substancji zubożających warstwę ozonową. Jak wskazują specjaliści firmy CELKA, dostarcza ono wiedzy oraz praktycznych umiejętności w szczególności w zakresie:

 • kontroli szczelności,
 • odzysku,
 • instalacji,
 • serwisowania i konserwacji stacjonarnych wybranych urządzeń.

Kursy są przeprowadzone w przystępny sposób, w formie stacjonarnej. Materiał jest prezentowany w postaci zrozumiałej dla uczestników. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów o odpowiednim wyszkoleniu i wiedzy. Wśród poruszanych zagadnień warto wymienić takie tematy jak:

 • podstawy termodynamiki w chłodnictwie,
 • wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje,
 • montaż, uruchomienie i konserwacja podstawowych elementów układu chłodniczego,
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń i sporządzanie raportów,
 • kontrola przed uruchomieniem,
 • kontrole szczelności,
 • postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym,
 • agregaty chłodnicze w samochodach.

Egzamin, po którym uzyskuje się certyfikat, jest zdawany przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jego pozytywny wynik uprawnia do natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy