Artykuł sponsorowany

Na czym polegają badania zawodowe kierowców?

Na czym polegają badania zawodowe kierowców?

Na kierowcach zawodowych spoczywa dużo większa odpowiedzialność niż na tych, którzy prowadzą samochód w celach prywatnych. Stąd też różnice w badaniach lekarskich – kierowca zawodowy musi przejść ich znacznie więcej i są one też dużo bardziej szczegółowe. Na czym polegają badania zawodowych kierowców?Kto musi się poddać takim badaniom i jak często należy je powtarzać?

Badania zawodowe kierowców dotyczą każdego, kto zajmuje się transportem osobowym lub transportem towaru. Osoby zajmujące się tego typu zajęciem do 60 roku życia muszą poddawać się badaniom co 5 lat. Po ukończeniu 60 roku życia obowiązkowe jest sprawdzanie stanu zdrowia co 2,5 roku. Kiedy należy poddać się pierwszemu badaniu? Jeszcze przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. Podjąć zatrudnienie można jedynie po uprzednim wykonaniu badania. Badanie takie wykonać może jedynie lekarz specjalizujący się w medycynie transportu lub medycynie pracy, spełniający liczne wymagania, m.in. 5-letni staż pracy w zawodzie czy wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka danego województwa.

Z czego składa się badanie zawodowe kierowcy?

Badanie lekarskie kierowców pracujących w transporcie dzieli się na dwa rodzaje – badanie wstępne i okresowe. Badanie wstępne to m.in. konsultacja ogólnolekarska, która ma ocenić ogólny stan zdrowia kierowcy, ale także wizyta u okulisty, neurologa i laryngologa. Konieczne jest także wykonanie badań pomocniczych, w zakres których wchodzą badania audiometryczne tonalne, poziomu glukozy, EKG czy kontrola widzenia zmierzchowego. Badanie okresowe składa się z badań ogólnolekarskich, okulistycznych, laryngologicznych, pomocniczych i – w zależności od wskazań – badania neurologicznego.

Jak wygląda badanie zawodowe kierowcy?

Wszelkie badania zawodowe wykonywane są w placówkach specjalizujących się w medycynie pracy.

Jak tłumaczy ekspert z przychodni Kolmed: Kierowany na badanie pracownik musi wypełnić ankietę odnośnie swojego stanu zdrowia i złożyć ją odpowiedniemu lekarzowi. Lekarz może skierować taką osobę na konsultację do specjalisty lub zlecić dodatkowe badania.

Koszt ponosi zlecający badanie, czyli pracodawca. Po wszystkich konsultacjach wydawane jest zaświadczenie, które może zawierać ewentualne – wynikające ze stanu zdrowia badanego– ograniczenie terminu ważności uprawnienia do kierowania lub ograniczenie w zakresie pojazdów, którymi osoba badana może kierować.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy