Artykuł sponsorowany

Jakie normy obowiązują w przypadku badań laboratoryjnych gruntów?

Jakie normy obowiązują w przypadku badań laboratoryjnych gruntów?

Przed rozpoczęciem nowej inwestycji – budową obiektu – powinno się przeprowadzić wnikliwe badania geotechniczne. To dzięki nim można poznać właściwości podłoża, na którym ma powstać nowy budynek. Jest to konieczne przede wszystkim dla jego stabilności i bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Jakie normy obowiązują przy przeprowadzaniu laboratoryjnych badań gruntu? Co na ten temat mówią przepisy prawa?

W jakim celu wykonuje się laboratoryjne badania gruntu?

Każda inwestycja budowlana wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza jeśli chodzi o podłoże. Dlatego też przed jej rozpoczęciem wykonuje się szereg badań geotechnicznych, w tym badania laboratoryjne gruntu. Są one nieodzownym elementem prowadzonych prac i powinny odbywać się według ściśle określonych norm. Pracownicy firmy Geoprojekt Szczecin pobierają próbki ziemi podczas wierceń, a następnie przekazują je do laboratorium. W miejscu tym możliwe jest bowiem określenie właściwości fizycznych podłoża oraz ich cech wytrzymałościowych i odkształceniowych. W ten sposób można ocenić między innymi:

  • rodzaj gruntu,

  • jego barwę

  • oraz stan.

Badań tego rodzaju przeprowadza się bardzo dużo, dzięki czemu inwestor może dowiedzieć się czy dane podłoże nadaje się pod budowę obiektu. Jest to dla niego poniekąd gwarancja bezpieczeństwa.

Badania laboratoryjne gruntu a prawo

Dotychczasowe przepisy prawa budowlanego nakładały obowiązek przeprowadzania badań laboratoryjnych gruntu wtedy, gdy budynek miał pojawić się na podłożu o skomplikowanej strukturze geologicznej. Na ten moment tylko niektóre opinie geotechniczne mogą być wydane bez badań laboratoryjnych.

W obecnej chwili badania laboratoryjne gruntu nie są dodatkowym zabezpieczeniem, ale obowiązkiem prawie każdego inwestora. Działania te przynoszą jednak szereg korzyści. Dzięki nim można sprawdzić właściwości fizyczne gruntu i ocenić, czy nadaje się on pod budowę. Należy także pamiętać, że brak badań może przynosić katastrofalne skutki, w tym zawalenie budynku i uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć jego użytkowników.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy