Artykuł sponsorowany

Jakie czynności obejmuje kompleksowe zarządzanie śmigłowcami?

Jakie czynności obejmuje kompleksowe zarządzanie śmigłowcami?

Korzystanie ze śmigłowców jest rozwiązaniem, które zapewnia ogromne możliwości transportowe, uniezależniając dysponenta maszyn od konieczności przemieszczania się transportem kołowym. Maszyny tego rodzaju ze względów bezpieczeństwa muszą jednak być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a podejmowane czynności są ściśle regulowane przez obowiązujące przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego.

Co jest ważne przy korzystaniu ze śmigłowca?

Eksploatacja śmigłowców wiąże się z odpowiednim dbaniem o ich stan techniczny zgodnie z funkcjonującymi procedurami wynikającymi ze wskazań producenta, ale także istniejącymi uregulowaniami prawnymi. Wymaga to właściwego wykonywania wszystkich czynności obsługowych i przeprowadzania niezbędnych przeglądów. Oznacza to konieczność dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia, a także używania oprzyrządowania, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dopuszczonych do wykorzystania w lotnictwie. Z uwagi na to, że proces ten jest kosztowny i skomplikowany, a prawidłowe przygotowanie do obsługi maszyn łączy się z uzyskaniem stosownych certyfikatów, większość właścicieli sprzętu latającego decyduje się na wybranie firmy oferującej zarządzanie śmigłowcami, która może zająć się tzw. Organizacją Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO (Continuous Airworthiness Management Organization).

Co obejmuje CAMO?

CAMO obejmuje szeroki zakres czynności niezbędnych do utrzymywania statku powietrznego w stanie umożliwiającym jego wykorzystywanie. Wśród realizowanych w jego ramach zadań znajduje się stworzenie oraz aktualizacja Programu Obsługi Technicznej (POT) wraz z wykonywaniem rocznej analizy POT, a także przygotowanie i zatwierdzenie Programów Lotów Próbnych i Kontrolnych (PLPK). Niezbędne będzie także stosowanie się do Alarmowych Biuletynów Serwisowych (ASB), Biuletynów Serwisowych (SB), Instrukcji Serwisowych (SI), List Serwisowych (SL) oraz Instrukcji Serwisowych Parts and Accessories (SI-PAC), a także prowadzenie dokumentacji serwisowej. Konieczne jest ponadto tworzenie i rozwijanie List Minimalnego Wyposażenia (MEL), organizowanie zatwierdzeń wszelkich modyfikacji (STC), jak również wydawanie i przedłużanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC). Do zadań należy nadzorowanie i zlecanie napraw, remontów, a także nieplanowych czynności serwisowych, czy monitorowanie podzespołów o ograniczonej żywotności, a ponadto wymagających okresowych remontów. Wśród obowiązków jest też nadzór i analiza dyrektyw zdatności (AD). Usługi związane z Organizacją Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu oferuje firma HeliMax, która posiada certyfikat PL.CAMO.0005 w zakresie śmigłowców Bell (206, 407, 427, 429, 505) oraz Robinson (R44 i R66).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy