Artykuł sponsorowany

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Podstawowym obszarem działalności rzeczoznawcy majątkowego jest szacowanie wartości nieruchomości. Do wykonywania tego zawodu wymagane są specjalne kwalifikacje, które pozwalają na rzetelne wykonywanie wyliczeń. Z jakimi sprawami można zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego i jakie kwalifikacje posiada osoba na tym stanowisku?

Rzeczoznawca majątkowy – zakres działalności

Zakres działalności rzeczoznawcy majątkowego obejmuje przede wszystkim określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń, które stanowią jedność z wycenianą nieruchomością. Osoba na tym stanowisku przygotowuje więc ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości, doradza w sprawach efektywności zakupu nieruchomości oraz wycenia nieruchomości przeznaczone np. do sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy powinien znać podstawy prawa podatkowego oraz instrumenty i instytucje finansowe. Powinien także wiedzieć, jak korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy i organy administracji publicznej oraz zapoznać się z najważniejszymi elementami prawa budowlanego.

Rzeczoznawca majątkowy – specyfika zawodu

Rzeczoznawca majątkowy to zawód, który uważa się za jeden z najbardziej prestiżowych wśród wszystkich zawodów, które wiążą się z nieruchomościami. Osoby pracujące na tym stanowisku pracują w kancelariach rzeczoznawców majątkowych lub prowadzą własne firmy doradcze. Rzeczoznawcy majątkowi, którzy uzyskali odpowiednie kwalifikacje, zostają wpisani do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych na potwierdzenie, że są uprawnieni do wykonywania tego zawodu. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rozwoju.

Jak mówi rzeczoznawca majątkowy z kancelarii Tergo: Rzeczoznawca majątkowy jest objęty obowiązkiem poufności. Oznacza to, że nie może przekazywać osobom trzecim danych, które pozyskał w trakcie wykonywania czynności szacowania nieruchomości.

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Osoba, która ubiega się o tytuł rzeczoznawcy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być karany za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu i za przestępstwa skarbowe. Dodatkowo kandydat  musi posiadać wyższe wykształcenie lub ukończone studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Kolejnym etapem jest odbycie praktyki zawodowej przez co najmniej 6 miesięcy. Praktyka ta musi zostać wykonana w jednym z podmiotów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ostatnim etapem jest przejście postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia do szacowania nieruchomości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy