Artykuł sponsorowany

Co to jest medycyna informacyjna?

Co to jest medycyna informacyjna?

Cała nasza cywilizacja opiera się na przekazywaniu informacji. Telefony komórkowe, komputery, radio, telewizja… to nie materia a informacja, która fizycznie nie istnieje. Jeśli urządzenia elektroniczne zostaną zainfekowane wirusem, czyli błędną informacją, ich funkcjonowanie może być poważnie zakłócone. Podobnie jest z organizmem człowieka i innych żywych istot, które składają się z materii, energii i informacji.

Czym jest medycyna informacyjna?

Medycyna informacyjna zakłada, że choroba to wynik dostania się do organizmu informacji zakłócających jego prawidłowe funkcjonowanie. Informacje te nazywa się toksynami. Mogą to być toksyny różnego typu: t. nieorganiczne, t. organiczne – mikrobiologiczne i t. emocjonalne.

Co może przenosić informacje zaburzające homeostazę organizmu:

  • mikroorganizmy: wirusy, bakterie, grzyby,
  • pasożyty i wydzielane przez nie toksyny,
  • toksyny środowiskowe: pierwiastki radioaktywne, metale ciężkie, herbi- i pestycydy, leki i dodatki chemiczne i wiele innych,
  • przewlekły stres, ukryte w podświadomości, ale też aktualnie przeżywane emocje.

Dlatego zadaniem medycyny informacyjnej jest wykrycie wszystkich czynników obciążających organizm i ich skuteczna eliminacja.

Jak skutecznie wykryć toksyny?

Medycyna informacyjna wykorzystuje w diagnostyce testy biorezonansowe. Najbardziej znanym jest test Volla, od nazwiska jego twórcy – lekarza dr R. Volla. Ten rodzaj testu biorezonansowego nazywany jest także Vega Testem, gdyż to Wegetatywny (Autonomiczny) Układ Nerwowy, a więc układ nerwowy działający samodzielnie, a nie sterowany przez mózg, odpowiada na wysyłane do organizmu z urządzenia biorezonansowego - ze specjalistycznym programem komputerowym - częstotliwości elektromagnetyczne różnych patogenów.

Przy opracowywaniu założeń swojego testu biorezonansowgo, dr R. Voll korzystał z wiedzy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, która wyróżnia w organizmie narządy główne i narządy im podległe.

Dlatego dobry specjalista medycyny informacyjnej nie zajmie się w pierwszej kolejności detoksykacją oczu, jeśli nie oczyści najpierw wątroby, której oczy podlegają.

Co to jest medycyna informacyjna?

Medycyna informacyjna jest – podobnie jak TCM - medycyną holistyczną, która widzi organizm człowieka jako całość psychofizyczną. Nie zajmuje się więc tylko jednym, zanieczyszczonym narządem, ale widzi jego powiązania z resztą organizmu i obecnymi w nim toksynami różnego typu.

Medycyna informacyjna jest także nowoczesną medycyną naturalną, gdyż w detoksykacji organizmu wykorzystuje preparaty oparte na wyciągach z ziół, wzbogacone o to, co czyni ją najnowocześniejszą medycyną – medycyną XXI wieku – a więc informacje.

Do najbardziej znanych i skutecznych preparatów medycyny informacyjnej należą suplementy MARION, stworzone przez nie kwestionowany autorytet w tej dziedzinie – dr Josefa Jonasza.

Co to są preparaty MARION?

Preparaty MARION to zestaw ponad 60 preparatów detoksykujących praktycznie cały organizm. Można je podzielić na preparaty narządowe i preparaty na toksyny różnego typu.

Część preparatów MARION można przyjmować bez badania biorezonansem, ale jeśli chcemy dokładnie oczyścić organizm z toksyn powinno wykonać się test biorezonansowy. Pozwala on wykryć wszystkie rodzaje toksyn zmieniających system informacyjny organizmu oraz narządy nimi zanieczyszczone.

Test biorezonansowy kompleksowy – sprawdzający wszystkie parametry organizmu – można wykonać w Podlaskim Centrum Promocji Zdrowia MagMed w Białymstoku. Test może być wykonany dla osób zamiejscowych i zwierząt także z próbki włosów. Testy biorezonansowe wykonywane są przez specjalistkę z wieloletnim doświadczeniem i wszechstronnym wykształceniem – mgr Małgorzatę Zieniuk. Test biorezonansowy jest podstawą do opracowania skutecznej terapii detoksykacyjnej i precyzyjnego doboru preparatów MARION.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy