Ein Verkehrszeichen Stoppschild

Warunki techniczne, jakie musi spełniać znak drogowy