Koło garncarskie. Kobieta lepi naczynia z gliny na kole garncarskim.

Historia ceramiki bolesławieckiej