sorbent granules in a glass flask on a white background

Sorbenty – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie