Magazynowanie to cały zespół czynności, bez których nie może obejść więcej ...