Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa to podstawowe kryterium dopuszczenia danego budynku do użytkowania. więcej ...