tir

Zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym

Transport drogowy to dominująca dziedzina w polskiej branży transportowej. Zgodnie z danym Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku metodą tą dostarczono dokładnie  1 546 572 tysięcy ton towarów wszelkiego rodzaju, podczas gdy łączna masa ładunków przewiezionych w tym samym roku drogą kolejową – drugą na liście – wynosi 222 523 tysięcy ton. Jak widać na transporcie drogowym spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za gospodarkę i przemysł – dlatego każdy ładunek przewożony w ten sposób powinien być odpowiednio zabezpieczony.

Zabezpieczenia ładunku a kodek drogowy

Prawidłowy sposób umieszczania i mocowania ładunków na pojeździe drogowym określa art. 61 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – jest to podstawowy akt prawny stosowany w tej materii. Zawarte w nim zapisy stwierdzają iż:

  • Masa przewożonego towaru nie może wykracza poza dopuszczalną ładowność całkowitą pojazdu bądź dopuszczalną masę całkowitą.
  • Każdy ładunek powinien być umieszczony w przestrzeni ładunkowej tak, aby żadna z osi pojazdu nie została obciąża ponad dopuszczalną wartość nacisku
  • Towar powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia w trakcie jazdy, natomiast elementy mocujące ładunek powinny być zabezpieczone przez poluzowanie, spadnięciem bądź swobodny zwisaniem
  • Towary sypkie, np. piasek, powinny być umieszczane w szczelnej skrzyni ładunkowe, posiadającej zasłony uniemożliwiające rozsypanie się ładunku.

– Nie istnieją w polskim prawie żadne zapisy, które określałyby rodzaj ani ilość elementów zabezpieczających ładunek podczas jazdy – mówi przedstawiciel firmy Atak Logistik – Takie reguły znajdziemy w normie PN-EN 121195-1, obowiązującej w Polsce od roku 2004.

Normy europejskie

Zgodnie z normą PN-EN 121195-1 przewoźnicy zobowiązani są do stosowania w mocowaniu ładunków takich elementów jak liny i łańcuchy oraz maty zwiększające tarcie, zapobiegającego przemieszczaniu się ładunku podczas manewrów. Ponadto norma ta zawiera wzory matematyczne, umożliwiające obliczenie ile i jakiego rodzaju mocowania powinny być użyte w transporcie konkretnego ładunku.

Dlaczego zabezpieczenie ładunku jest tak ważne?

Prawidłowe, zgodne z przepisami i normami zabezpieczenie ładunku jest konieczne z kilku powodów:

  • Zwiększa bezpieczeństwo towaru w trakcie transportu – przesuwanie się ładunków podczas manewrów, takich jak hamowanie czy skręcanie może prowadzić do obijania się go o ściany przestrzeni ładunkowej, zwiększając tym samym jego uszkodzenie. Jest to bardzo istotne, ponieważ za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu odpowiedzialność ponosi przewoźnik
  • Poprawia bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowe – niekontrolowane przesuwanie się ładunku podczas transportu może powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W jego wyniku kierowca może całkowicie lub częściowo utracić kontrolę nad pojazdem, co grozi wypadkiem. Bardzo poważnym zagrożeniem są również części ładunku, które wypadają z przestrzeni ładunkowej na ulicę.
Materiał partnera