Do czego służą certyfikowane materiały odniesienia?

Materiały odniesienia to materiały, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są wystarczająco jednorodne i określone, w stopniu umożliwiającym stosowanie do wzorca przyrządu pomiarowego, oceny metody pomiarowej lub przypisania wartości właściwościom innych materiałów. Szczególnym rozejm materiałów odniesienia są certyfikowane materiały odniesienia. Do czego służą?

Certyfikowane materiały odniesienia to materiały opatrzone certyfikatem, charakteryzującym wartość danej właściwości, certyfikowane zgodnie z procedurą, która zapewnia odniesienie do dokładnej jednostki miary.

Jaki warunki powinny spełniać certyfikowane materiały odniesienia?

Omawiane materiały odniesienia spełniać muszą kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, muszą być spójne. Ponadto wartości certyfikowanej towarzyszyć musi prawidłowo oszacowana niepewność. Materiał powinien być jednorodny i zbadany pod kątem stabilności.

Wysokiej jakości certyfikowane materiały odniesienia oferuje swoim klientom firma METIMEX, proponująca także sprzęt pomiarowy do laboratorium.

Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia

Omawiane materiały odniesienia mają wiele zastosowań. Przede wszystkim wykorzystywane są w procesie walidacji procedur analitycznych, gdzie służą do kalibracji, wyznaczania dokładności oraz szacowania niepewności.

W badaniach międzylaboratoryjnych pomogą w systematycznej kontroli jakości prowadzonych prac analitycznych. Potwierdzą umiejętności nowego laboratorium lub nowego analityka. Posłużą także do kalibracji przyrządów oraz metod analitycznych, zbadają dokładność i odzysk, wyznaczą spójność pomiarową, a także oszacują niepewność pomiaru.

Należy mieć na uwadze, iż materiał odniesienia będzie spełniał prawidłowo swoją rolę jedynie w przypadku, gdy każdy z użytkowników otrzyma do analizy materiał o takich samych parametrach. Aby tak się stało, można rozsyłać ten sam materiał od laboratorium do laboratorium lub rozesłać materiały o takich samych parametrach. Należy wówczas pamiętać o tym, aby materiały te były:

  • jednorodne
  • trwałe w trakcie przechowywania
  • trwałe od momentu ich wyprodukowanie do wykorzystania

Produkcja materiałów odniesienia

Na końcu warto zwrócić uwagę na proces produkcji omawianych materiałów. Łączy on w sobie wytwarzanie materiału, badanie jego jednorodności oraz trwałości, a także określenie charakterystyki RM. Materiały powinny być produkowane w odpowiednich ilościach, dobrze opakowane, trwałe i przechowywane we właściwych warunkach. Raz pobrane z pojemnika, nigdy nie są do niego zwracane.

Materiał partnera