linia montażowa

System iMaker – skuteczne zarządzanie liniami montażowymi

Linie montażowe w zakładach produkcyjnych to zaawansowane ciągi urządzeń sterowanych elektronicznie. Ich praca musi być odpowiednio zaplanowana i zsynchronizowana, a także stale nadzorowana. Wszystkim tym zajmują się obecnie inteligentne systemy. Przykładem może być system iMaker, który służy do skutecznego, tzn. efektywnego zarządzania liniami montażowymi.

Zaawansowane zarządzanie procesami przemysłowymi i liniami produkcyjnymi

Nowoczesne linie technologiczne, w tym linie produkcyjne, i wszystkie procesy, jakie na nich przebiegają, są zarządzane i sterowane przez maszyny, a dokładniej: przez ich oprogramowanie. Niesie to wiele korzyści całemu przedsiębiorstwu, ponieważ automatyzacja procesów produkcyjnych sprawia, że zakład jest bardziej wydajny, a koszty pracy zoptymalizowane. Minimalizuje się też udział człowieka przy pracach wymagających ogromnej precyzji albo niebezpiecznych. Eliminacja czynnika ludzkiego sprawia, że praca całych układów maszyn jest powtarzalna i niezawodna. Na czym polega zaawansowane zarządzanie procesami produkcyjnymi? O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy eksperta z firmy Cassioli Polska, która specjalizuje się w automatycznych systemach transportowych:

– Zarządzanie liniami produkcyjnymi polega na obsłudze informacji związanych ze zdolnością produkcyjną, zaplanowaniem i stanem wszelkich zasobów przedsiębiorstwa. Przez zasoby rozumie się tu zarówno maszyny i przyrządy, materiały, jak i zatrudniony personel. To oczywiście wielki skrót. W praktyce to wszystko jest bardzo skomplikowane technologicznie. Informacje dotyczące tych elementów pozwalają planować pracę i sterować nią tak, aby była jak najwydajniejsza.

Czym jest system iMaker?

System iMaker to oprogramowanie wyprodukowane przez firmę Cassioli, którego celem jest sterowanie funkcjami produkcyjnymi przedsiębiorstwa na podstawie informacji o jego zasobach. Aby je pozyskać, podłącza się specjalne oprzyrządowanie do maszyn wykorzystywanych na linii montażowej i dane zaczynają spływać do systemu. Analiza tych informacji pozwala kontrolować procesy produkcyjne i sterować nimi na bieżąco. iMaker zapewnia więc: monitorowanie, koordynowanie, synchronizację i optymalizację procesów produkcyjnych.

Do mocnych stron systemu iMaker można zaliczyć m.in. modułową budowę, która sprawia, że system jest elastyczny i można rozszerzać go o kolejne elementy w dowolnym momencie. Modułowość umożliwia także podział systemu na poszczególne części różniące się pod względem funkcjonalnym. W zależności od potrzeb danego zakładu można stworzyć prosty system zarządzania linią montażową albo bardzo zaawansowany Manufacturing Executive System (MES). Poszczególne moduły pozostają niezależne, ale jednocześnie współpracują. Koncepcja ta zyskała miano „skoordynowanej niezależności”.

Materiał partnera