Jak wybrać dobry system przeciwpożarowy?

Niezbędnym warunkiem odczuwania komfortu w miejscu, w którym przebywamy – niezależnie od tego czy będzie to dom, biuro czy sklep – jest poczucie bezpieczeństwa. Eliminacja różnego rodzaju zagrożeń ma istotne znaczenie już na etapie projektowania budynków. W minimalizacji ryzyka pomagają nowoczesne technologie, w tym zaawansowane systemy alarmowe. Na co warto zwrócić uwagę wybierając system przeciwpożarowy?

Dobry system przeciwpożarowy – znaczenie i zastosowanie

Ogień to niebezpieczny, trudny do okiełznania żywioł, który stanowi realne zagrożenie w wielu miejscach. Skuteczna ochrona mienia, zdrowia i życia ludzkiego przed pożarem ma istotne znaczenie zarówno w biurach i obiektach przemysłowych, jak również w budynkach mieszkalnych, szczególnie w domach jednorodzinnych ogrzewanych przy pomocy kotłów.

Podstawą zabezpieczenia na wypadek pożaru jest instalacja systemu przeciwpożarowego. – Mówi przedstawiciel firmy SPG24, której specjalnością są systemy alarmowe. – To najskuteczniejszy sposób pozwalający na maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku pojawienia się zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się ognia w obiekcie. Dobry system przeciwpożarowy pozwoli na szybkie wykrycie pożaru i zawiadomienie odpowiednich służb.

Cechy dobrego systemu przeciwpożarowego

Dobry system przeciwpożarowy powinien bazować na najnowocześniejszych technologiach umożliwiających jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarem oraz podjęcie odpowiedniej reakcji. W tym celu w zaawansowanych instalacjach sygnalizacji pożaru wykorzystuje się:

  • Czujniki – w miejsce tradycyjnych i mało ekonomicznych czujników izotopowych, obecnie stosuje się system zasysania powietrza, którego skład jest następnie analizowany w centrali. Dzięki temu można skutecznie i szybko wykryć zarówno niebezpieczne substancje, takie jak dym, gaz czy dwutlenek węgla, jak i nagły wzrost temperatury w pomieszczeniu.
  • Alarm przeciwpożarowy – detekcja zagrożenia to nie wszystko; dobry system przeciwpożarowy powinien szybko i skutecznie zaalarmować zarówno osoby przebywające w obiekcie, jak i odpowiednie służby. W tym celu nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru uwzględniają możliwość automatycznego powiadomienia straży pożarnej o zaistniałym zagrożeniu. Oprócz tego możliwe jest również zainstalowanie systemu otwierania okien na wypadek zadymienia, a także zamykania klimatyzacji i kierowania windami.
  • Monitorowanie działania urządzeń – podstawą sprawnego i skutecznego systemu przeciwpożarowego jest bieżąca kontrola prawidłowego funkcjonowania instalacji w obiekcie, dzięki czemu można szybciej zareagować na zagrożenia związane z różnorodnymi zdarzeniami natury technicznej.

Odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany system przeciwpożarowy, dostosowany do specyfiki obiektu, powinien obejmować wysokiej jakości podzespoły, których działanie będzie niezawodne, co pozwoli skutecznie ochronić mienie oraz zdrowie i życie osób przebywających w budynku na wypadek wybuchu pożaru.