Rodzaje klamek do drzwi

Klamką nazywamy ruchomą rączkę, montowaną przy zamku drzwi oraz okien, która służy do otwierania i zamykania. Każda klamka jest mechanicznie sprzężona z zasuwą, która wysuwając się z drzwi bądź okna do futryny, blokuje ich otwarcie. Większość klamek w swoim mechanizmie posiada sprężynę, wymuszającą wysunięcie się zasuwy. Naciskając klamkę, uruchamiamy dźwignię, która pokonuje opór sprężyny, co umożliwia odblokowanie otwarcia.

Klamki, wykonywane najczęściej z metali lub plastiku, zaliczane są do grupy okuć budowlanych. W zależności od przyjętego kryterium podziału wyróżniamy klamki drzwiowe i okienne, z szyldem długim lub krótkim. Przyjrzyjmy się bliżej kilku podstawowym typom klamek.

Klamki do drzwi zewnętrznych

Wybierając klamkę drzwiową musimy brać pod uwagę przede wszystkim jej zastosowanie. Klamki do drzwi wejściowych, czyli zewnętrznych, muszą być wykonane z materiałów odporniejszych niż te, które stosowane będą we wnętrzach. Również konstrukcja klamki może być różna w zależności od miejsca wykorzystania – mówi specjalista ze sklepu internetowego Karolewscy.pl.

Klamki do drzwi zewnętrznych najczęściej wyposażone są w długi szyld, w którego dolnej części znajduje się otwór na klucz. Szyld łączy się z klamką za pomocą trzpienia, a jego rola polega na osłonięcia otworu w płycie skrzydła, co z jednej strony podnosi estetykę, a z drugiej zabezpiecza zamek i mechanizm klamki np. przed oddziaływaniem wilgoci z deszczu.

Klamki do drzwi wewnętrznych i balkonowych

We wnętrzach zazwyczaj spotykamy klamki z krótkim szyldem w kształcie tzw. rozety. Osłonki tego typu najczęściej przybierają kształt okrągły, choć aktualnie na rynku dostępne są także klamki z krótkimi szyldami owalnymi, kwadratowymi i prostokątnymi.

Do obsługi drzwi balkonowych wykorzystuje się klameczki okienne. Najczęściej montowane są tylko po jednej stronie skrzydła, czyli od wewnątrz. Ze względu na kształt i budowę wyróżnia się klamki okienne jedno- i dwu ramienne, jednak obecnie stosuje się niemal wyłącznie ten pierwszy typ. Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenia na kluczyk bądź przycisk.

Klamki do drzwi przeciwpożarowych

Osobną grupę uchwytów stanowią klamki do drzwi przeciwpożarowych. Takie rozwiązanie stosuje się razem ze specjalnymi zamkami ppoż. i wskazane jest w pomieszczeniach, które ze względu na sposób wykorzystania muszą spełniać szczególne wymogi bezpieczeństwa. Gałko-klamki przeciwpożarowe od zewnątrz posiadają nieruchomy uchwyt, zaś od strony wewnętrznej wyposażone są w ruchomą dźwignię, umożliwiającą szybkie otwarcie drzwi od środka w razie wystąpienia zagrożenia.

Materiał partnera