Architect and and blueprint background

Jak wygląda inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna?