Closeup on notary's public hands stamping document.

Czy akt notarialny może zostać unieważniony?