Kiedy warto przeprowadzić badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Zarówno elektronarzędzia, jak i wszystkie inne urządzenia zasilane energią elektryczną lub tę energię przenoszące są wrażliwe na uszkodzenia. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzanie badań mających na celu sprawdzenie poziomu ich bezpieczeństwa. Sprawdźcie jak często należy przeprowadzać tego typu badania.

Gdzie szukać informacji?

Sprzęty zasilane energią elektryczną oraz te, które przenoszą te energię często ulegają uszkodzeniom. Wśród takowych wymienić należy przedłużacze, urządzenia biurowe, sprzęty kuchenne czy maszyny na linii produkcyjnej. Informacje dotyczące ich eksploatacji, konserwacji oraz badań znaleźć można przede wszystkim w instrukcjach obsługi poszczególnych sprzętów. Niestety, w tego typu dokumentach zazwyczaj przeczytać można lakoniczne zapisy o obowiązku dbałości i kontroli stanu technicznego. Czasem na ten temat nie tam nawet żadnych informacji.

Jeśli z jakiegoś powodu nie da się ustalić konkretów na temat badań bezpieczeństwa danego urządzenia elektrycznego, trzeba wykazać się zdrowym rozsądkiem i postępować zgodnie z zasadami uznanych reguł technicznych. Mówi o tym ustawa Prawo budowlane – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący firmę General Electrical Services.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie urządzeń i maszyn ponosi ich właściciel, a więc użytkownik domowy, właściciel firmy lub osoba przez niego wskazana. Aby sprawdzić czy urządzenia elektryczne są użytkowane bezpiecznie należy regularnie wykonywać przeglądy i badania w oparciu o normy przedmiotowe.

Warto wiedzieć, że zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych to obowiązek będący wymogiem prawa, toteż jedynie postępowanie zgodnie z normami niesie domniemanie spełnienia podstawowych wymagań, koniecznych do dopuszczenia urządzeń zasilanych energią do dalszej eksploatacji.

Kiedy wykonywać badania?

O częstotliwości wykonywania badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych decyduje ich użytkownik, jednak warto mieć na uwadze, że regularne i częste kontrole zwiększają bezpieczeństwo użytkowania tych sprzętów. Niestety, równocześnie zwiększają one koszty ich eksploatacji, dlatego warto badania planować w rozsądnych odstępach czasowych.

Podsumowując, badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych są bardzo istotne, jednak trudno precyzyjnie określić jak często należy je wykonywać. W tej kwestii warto kierować się własnymi obserwacjami i zdrowym rozsądkiem, posiłkując się znanymi regułami technicznymi.

Materiał partnera